NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 12012-4 (691602)

Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 4: Bezpečnostní požadavky na aglomerátory.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 12012-4
: 691602
: 509363
: 1.1.2020
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 12012-4 (691602):

Tento dokument zahrnuje veškerá významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se aglomerátorů na úpravu tvaru, velikosti a charakteristik tečení plastového odpadu, jestliže jsou používány v souladu se svým určením a za podmínek nesprávného použití, které může výrobce rozumně předpokládat (viz příloha A). Nebezpečí byla identifikována s ohledem na všechny fáze životního cyklu stroje podle EN ISO 12100:2010, 5.4. Stroje uvedené v tomto dokumentu začínají vnějším okrajem plnicího otvoru a končí vnějším okrajem vyprazdňovacího otvoru. Tento dokument neplatí pro: - nebezpečí vznikající emisemi při zpracování materiálů, které by mohly ohrozit zdraví; - nebezpečí způsobená vznícením hořlavých zbytků ve zpracovávaném materiálu; - požadavky na ventilační systémy. Tento dokument neplatí pro aglomerátory vyrobené před datem jeho publikace