NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1197 (755823)

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Roztok dihydrogenfosforečnanu zinečnatého.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1197
: 755823
: 78280
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN