NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1196 (061914)

Ohřívače vzduchu na plynná paliva pro vytápění prostorů bytových a nebytových objektů - Doplňující požadavky na kondenzační ohřívače vzduchu.

NORMA vydána dne 1.3.2012

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1196
: 061914
: 90136
: NEPLATNÁ
: 1.3.2012
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN