NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 118 (490690)

Ochranné prostředky na dřevo - Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda) (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 118
: 490690
: 73545
: NEPLATNÁ
: 1.10.2005
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN