NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1176-4-ed.2 (940515)

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.4.2018

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1176-4-ed.2
: 940515
: 504137
: NEPLATNÁ
: 1.4.2018
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN