NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1158 (166234)

Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody.

NORMA vydána dne 1.7.1998

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1158
: 166234
: 52331
: 1.7.1998
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1158 (166234):

Tato evropská norma specifikuje požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dveří pro dvoukřídlové otvíravé dveře, vybavené zavírači dveří. Obsahuje obě samostatně namontovaná zařízení a mechanismy zavíračů dveří. Zařízení pro koordinované zavírání dveří jsou určena tam, kde je potřebné zajistit správný postup zavírání dvoukřídlových otvíravých dveří, například dveře s polodrážkou. Zařízení pro koordinované zavírání dveří vyráběná podle této evropské normy jsou doporučena pro užití všude tam, kde je požadavek na spolehlivé postupné zavírání dvoukřídlových otvíravých protipožárních/protikouřových dveří s polodrážkou. Zařízení pro koordinované zavírání dveří, určené pro protipožární/protikouřové dveře musí mít dodatečné vlastnosti, aby se účinně podílely na dosažení základních bezpečnostních parametrů v případě požárů, buď nezávisle nebo jako část kompletní dveřní sestavy. Tyto dodatečné požadavky na zařízení pro koordinované zavírání dveří pro protipožární/protikouřové dveřní sestavy jsou specifikovány v normativní příloze A.