NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1124-4 (132220)

Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod - Část 4: Součásti pro podtlakové kanalizační systémy a kanalizační systémy v lodním stavitelství.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 1124-4
: 132220
: 95345
: 1.6.2014
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1124-4 (132220):

Tato evropská norma stanovuje požadavky, rozměry a tolerance pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hrdlem a hladkým koncem používané pro podtlakové kanalizační systémy vnitřní a venkovní kanalizace a podtlakové kanalizační systémy na lodích a plovoucích lodních stavbách3): - nad hlavní (nejvyšší) palubou lodě osobní přepravy, pokud se přihlédne k náklonu lodi, který by mohl způsobit poškození systému uloženého nad palubou; - uvnitř vodotěsného oddělení pod hlavní (nejvyšší) palubou lodě; - při přímém propojení na vnější lodní boky (není přípustné pod hlavní (nejvyšší) palubou); - uvnitř zásobníkových nádrží, pokud tyto nejsou plněny zvláštními médii a nejsou nádržemi tankerů. Na řádně zakotvené lodní stavbě tato norma platí pro trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových trubek s hladkým koncem a hrdlem používané pro kanalizační systémy její obytné části. Trubky a tvarovky podle této normy mohou být též používány pro centrální rozvod na vysávání prachu, pneumatickou podtlakovou dopravu, dopravu třísek a v ostatních systémech kanalizace, i pro jiné účely, pokud odváděná média nepoškozují součásti nebo neohrožují zdraví a bezpečnost pracovníků obsluhy. Pro jiné potrubní systémy platí tato evropská norma pouze se souhlasem příslušných provozovatelů a po předchozí dohodě s výrobcem. Tato norma obsahuje systém označování různých druhů trubek a tvarovek pro snadnou identifikaci každé součásti. Tato norma se používá pouze společně s EN 1124-1