NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1112 (137197)

Zdravotnětechnické armatury - Vývody pro sprchy pro zdravotnětechnické armatury typu 1 a 2 - Všeobecné technické požadavky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2008

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN 1112
: 137197
: 81186
: NEPLATNÁ
: 1.7.2008
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN