NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10246-6 (015066)

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 6: Automatické zkoušení bezešvých ocelových trubek pro zjišťování příčných necelistvostí ultrazvukem.

NORMA vydána dne 1.10.2001

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 10246-6
: 015066
: 60771
: NEPLATNÁ
: 1.10.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN