NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10246-13 (015073)

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek - Část 13: Automatické zkoušení tloušťky bezešvých a svařovaných ocelových trubek (kromě svařovaných pod tavidlem) ultrazvukem.

NORMA vydána dne 1.8.2002

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 10246-13
: 015073
: 62410
: NEPLATNÁ
: 1.8.2002
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN