NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10226-2 (014032)

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování.

NORMA vydána dne 1.1.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 10226-2
: 014032
: 74943
: 1.1.2006
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 10226-2 (014032):

Tento dokument je specifikací požadavků na tvar závitu, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikosti 1/16 až 6 včetně, pro spoje, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Předmětem jsou vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity určené pro trubky vhodné pro závitová spojení a pro armatury, tvarovky nebo další součásti potrubí spojované závitovými spoji