NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10226-1 (014032)

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 10226-1
: 014032
: 72389
: 1.2.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 10226-1 (014032):

Tato část normy EN 10226 stanovuje požadavky na tvar závitu, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikosti 1/16 až 6 včetně, pro spoje, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Předmětem jsou vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity určené pro trubky vhodné pro závitová spojení a pro armatury, tvarovky a další součásti potrubí spojované závitovými spoji. K zajištění těsného spojení je nutné použít vhodnou těsnicí hmotu nebo měrný tlak v závitu.