NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10217-7 (421049)

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí.

NORMA vydána dne 1.12.2005

Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN 10217-7
: 421049
: 74627
: NEPLATNÁ
: 1.12.2005
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN