NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1020 (061911)

Ohřívače vzduchu na plynná paliva k vytápění prostorů nebytových objektů, s nucenou konvekcí, s ventilátorem pro přivádění spalovacího vzduchu a/nebo odvádění spalin, o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 300 kW.

NORMA vydána dne 1.7.2010

Tištěné (859.10 CZK)

:

: ČSN EN 1020
: 061911
: 86412
: NEPLATNÁ
: 1.7.2010
: 136
: 439 g (0.97 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN