NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10149-3 (421090)

Ploché výrobky válcované za tepla z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena - Část 3: Technické dodací podmínky pro normalizačně žíhané nebo normalizačně válcované oceli.

NORMA vydána dne 1.12.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 10149-3
: 421090
: 94325
: 1.12.2013
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 10149-3 (421090):

Tato evropská norma stanovuje požadavky, k normě EN 10149-1, pro ploché výrobky, vyrobené ze svařitelných, za tepla válcovaných ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studen