NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10140 (420038)

Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.

NORMA vydána dne 1.12.2006

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 10140
: 420038
: 77143
: 1.12.2006
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 10140 (420038):

Tato evropská norma platí pro za studena válcovaný úzký pás ve svitkách a pruzích, tloušťky až 10 mm a šířek menších než 600 mm, vyrobený z nelegovaných a legovaných ocelí,