NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1014-3 (490603)

Ochranné prostředky na dřevo - Kreozot a jím impregnované dřevo - Odběr vzorků a analýzy - Část 3: Stanovení obsahu benzo[a]pyrenu v kreozotu.

NORMA vydána dne 1.1.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 1014-3
: 490603
: 87408
: 1.1.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1014-3 (490603):

Tato část EN 1014 popisuje metodu za použití vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) na stanovení vodou extrahovatelných fenolů v kreozotu, který obsahuje více než 10 g vodou extrahovatelných fenolů v 1 kg kreozotu