NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 1012-1 (105012)

Kompresory a vývěvy - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Vzduchové kompresory.

NORMA vydána dne 1.4.2011

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN 1012-1
: 105012
: 88083
: 1.4.2011
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 1012-1 (105012):

Tato část normy EN 1012 je aplikovatelná na kompresory a kompresorové jednotky s provozním tlakem vyšším než 0,5 barů, které jsou určené ke stlačení vzduchu, dusíku nebo inertních plynů. Tento dokument řeší všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události týkající se konstrukce, instalace, provozu, údržby, demontáže a likvidace kompresorů a kompresorových jednotek, když jsou používány podle svého určení a za podmínek nesprávného používání důvodně předpokládaného výrobcem