NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10089 (421040)

Oceli válcované za tepla pro zušlechtěné pružiny - Technické dodací podmínky (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.7.2003

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: ČSN EN 10089
: 421040
: 67778
: NEPLATNÁ
: 1.7.2003
: 34
: 102 g (0.22 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN