NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10031 (429033)

Předvýrobky pro kování - Mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru.

NORMA vydána dne 1.2.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN 10031
: 429033
: 68666
: 1.2.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN 10031 (429033):

Tato evropská norma stanoví mezní úchylky rozměrů, hmotnosti a tolerance tvaru předvýrobků určených pro tváření za tepla kováním tj. bloků, bram a sochorů vyrobených z ocelí pro všeobecné použití a z ocelí pro tlakové nádoby. Tato evropská norma neobsahuje předvýrobky určené pro zápustkové kování.