NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN 10028-5 (420937)

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované.

NORMA vydána dne 1.1.2010

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN 10028-5
: 420937
: 84747
: NEPLATNÁ
: 1.1.2010
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN