NORMSERVIS s.r.o.

ČSN CLC/TS 50661-1 (334597)

Poplachové systémy - Vnější perimetr zabezpečovacích systémů - Část 1: Systémové požadavky.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN CLC/TS 50661-1
: 334597
: 505222
: 1.6.2018
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN CLC/TS 50661-1 (334597):

Tato technická specifikace specifikuje požadavky na zabezpečovací systémy umožňující detekci narušitelů ve vnějších oblastech vně uzavřené budovy. U uzavřených budov by měla být použita norma EN 50131-1. CLC/TS 50661-1 může být použita pro neuzavřené budovy, jako jsou zastřešené skladovací prostory, pro které není vhodný poplachový zabezpečovací a tísňový systém. Tato technická specifikace specifikuje požadavky na funkcionalitu instalovaného systému EPSS, ale nezahrnuje požadavky na návrh, plánování, instalaci, provoz nebo údržbu. Tyto požadavky se vztahují také na sdílené prostředky pro detekci, propojení, ovládání, komunikaci a napájecí zdroje EPSS s dalšími aplikacemi