NORMSERVIS s.r.o.

ČSN CLC/TS 50612 (378393)

Přenosná elektrická zařízení pro měření parametrů spalinových plynů - Použití při uvádění do provozu, servisu a údržbě plynem ohřívaných bojlerů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2016

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN CLC/TS 50612
: 378393
: 500946
: 1.10.2016
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN CLC/TS 50612 (378393):

Tato norma uvádí návod pro výběr, použití a údržbu přenosných elektrických zařízení, která splňují EN 50379-1 4 a EN 50379-2 5 nebo EN 50379-3 6 a jsou navržena pro měření parametrů spalinových plynů u ústředních vytápěných bojlerů, které používají první, druhé nebo třetí plyny pro domácnosti podle následujícího popisu: 1) plynové spotřebiče typu A, B a C, kromě těch spotřebičů, kde předpisy (viz 7.3.2.1), zakazují vzorky spalování, 2) všechny spotřebiče na plynná paliva, pro které výrobce spotřebiče poskytuje účelově navržené vzorky spalování nebo konkrétní pokyny pro odběr vzorků, jako diagnostický nástroj pomáhající technikům pro: a) potvrzení vyhovujícího spalování v okamžiku uvádění do provozu, v souladu s návody ke spotřebiči nebo národními nebo místními předpisy nebo normami; b) potvrzení vyhovujícího spalování v okamžiku provádění servisu s národními nebo místními předpisy nebo normami nebo po servisu v souladu s návody ke spotřebiči; c) potvrzení vyhovujícího spalování po údržbě, v souladu s návody ke spotřebiči nebo národními nebo místními předpisy nebo normami