NORMSERVIS s.r.o.

ČSN CEN ISO/TS 22476-11 (721004)

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.10.2005

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN CEN ISO/TS 22476-11
: 721004
: 73829
: NEPLATNÁ
: 1.10.2005
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN