NORMSERVIS s.r.o.

ČSN CEN ISO/TS 17892-10 (721007)

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN CEN ISO/TS 17892-10
: 721007
: 72633
: NEPLATNÁ
: 1.4.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN