NORMSERVIS s.r.o.

ČSN CEN/TS 1852-3 (643168)

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polypropylen (PP) - Část 3: Směrnice pro instalaci (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2005

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN CEN/TS 1852-3
: 643168
: 71657
: NEPLATNÁ
: 1.3.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN