NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 910001 (910001)

Dřevěný nábytek - Technické požadavky.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 910001
: 910001
: 77891
: 1.5.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 910001 (910001):

Obsahem normy jsou požadavky na dřevěný nábytek, které určují některé technické atributy výrobku, jejichž nedodržení výrazně snižuje užitné parametry a bezpečnost nábytku. Norma je určená zejména pro nábytkářský průmysl, zákazníky a subjekty nebo instituce spolupracující s nábytkářským průmyslem - obchod, kvalitáře, ČOI, soudní znalce, zákazníky, architekty, zkušebnictví, právní účely a pedagogiku