NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 838250 (838250)

Tuhá biopaliva - Piliny, hobliny a odřezky dřeva pro přímé spalování.

NORMA vydána dne 1.10.2005

Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 838250
: 838250
: 74141
: NEPLATNÁ
: 1.10.2005
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN