NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 838030 (838030)

Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování, výstavbu a provoz skládek.

NORMA vydána dne 1.10.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 838030
: 838030
: 505809
: 1.10.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 838030 (838030):

Tato norma stanoví základní podmínky pro navrhování a výstavbu povrchových skládek odpadů. Pro odkaliště platí ČSN 75 3310