NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 800823 (800823)

Plošné textilie - Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 800823
: 800823
: 95404
: 1.6.2014
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 800823 (800823):

Tato norma se používá pro stanovení změn rozměrů plošných textilií, vyrobených z různých druhů vláken, po žehlení za vlhka. Je uveden postup s použitím žehličky i žehlicího lisu. Touto zkušební metodou se zjišťuje změna rozměrů plošných textilií (v procentech) ve směru podélném a příčném na základě zjištění původních rozměrů zkušebního vzorku a rozměrů po jeho vyžehlení