NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 757611 (757611)

Jakost vod - Stanovení celkové objemové aktivity alfa.

NORMA vydána dne 1.4.2005

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 757611
: 757611
: 72710
: 1.4.2005
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 757611 (757611):

Tato norma uvádí dvě metody stanovení celkové objemové aktivity alfa ve vodách: 1. měření směsi odparku vzorku vody se scintilátorem ZnS (Ag): Stanovení je založeno na měření záření alfa vysílaného radionuklidy obsaženými v látkách ze vzorku vody. Veškeré látky, popř. rozpuštěné látky, se ze vzorku koncentrují odpařením. Detekčním zařízením se měří počet impulsů způsobených odparkem ve směsi se scintilátorem ZnS (Ag). 2. měření zbytku po žíhání okénkovým proporcionálním nebo scintilačním detektorem. Stanovení je založeno na měření záření alfa vysílaného radionuklidy obsaženými v látkách ze vzorku vody. Veškeré látky, popř. rozpuštěné látky, se ze vzorku koncentrují odpařením, nerozpuštěné látky se oddělí filtrací. Po vyžíhání se měří detekčním zařízením počet impulsů záření alfa