NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 757300 (757300)

Jakost vod - Chemický a fyzikální rozbor - Všeobecná ustanovení a pokyny.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 757300
: 757300
: 78261
: 1.5.2007
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 757300 (757300):

Tato norma určuje všeobecné zásady a požadavky pro stanovení hodnot chemických a fyzikálních ukazatelů jakosti vod. Uvádí kritéria pro výběr metody a pro posouzení její vhodnosti pro daný účel. Pozornost je věnována i některým zásadám nového chemického názvosloví, výpočtu a vyjadřování výsledků a prokazování a řízení kvality.