NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 746078 (746078)

Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 746078
: 746078
: 505093
: 1.6.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 746078 (746078):

této normy byla převedena národní příloha NA z ČSN EN 14351+A1 (74 6075) z února 2011. Po věcné stránce nedošlo ke změnám, pouze informativní charakter Národní přílohy NA je nyní převeden na normativní úroveň a byla upravena požadovaná třída odolnosti proti nárazu pro střešní okna a doplněna kapitola 7 Únosnost bezpečnostních zařízení a informativní příloha A - Výběr reprezentativních zkušebních vzorků pro okna