NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 736425-1 (736425)

Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN 736425-1
: 736425
: 77564
: 1.5.2007
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 736425-1 (736425):

V části 1 norma definuje podmínky umisťování zastávek autobusové, trolejbusové a tramvajové dopravy, jejich technické uspořádání, označení a vybavení. Dále jsou v ní charakterizovány podmínky provozu pěší a cyklistické dopravy v blízkosti zastávek a řešení zastávek pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Tato norma bude obsahovat ještě samostatnou část 2: Přestupní uzly a stanoviště.