NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 736186 (736186)

Zkušební metoda pro stanovení kalifornského poměru únosnosti a okamžitého indexu únosnosti in situ.

NORMA vydána dne 1.1.2011

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 736186
: 736186
: 87456
: 1.1.2011
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 736186 (736186):

Tato norma platí pro terénní stanovení okamžitého indexu únosnosti (IBI) a kalifornského poměru únosnosti (CBR). Zkoušky jsou vhodné pro zeminy a směsi do frakce 22,4 mm, maximálně do 31,5 mm (v tomto případě je údaj o zrnitosti zapotřebí deklarovat v protokolu o zkoušce). Při pronikání penetračního trnu o kruhovém průřezu konstantní referenční rychlostí do předmětu zkoušky se stanoví vztah mezi silou a hloubkou penetrace