NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 736123-1 (736123)

Stavba vozovek - Cementobetonové kryty - Část 1: Provádění a kontrola shody.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN 736123-1
: 736123
: 95369
: 1.6.2014
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 736123-1 (736123):

Tato norma platí pro přípravu, provádění a prokazování shody cementobetonových krytů pozemních komunikací (včetně nemotoristických komunikací a dopravních ploch), letištních drah a ploch, skladovacích ploch; obecně všech cementobetonových krytů zatěžovaných dopravou, pokládaných mechanizovaným způsobem, zejména finišery. Je možné ji použít i pro jiné technologie, např. cementobetonový kryt ze superplastifikovaného betonu