NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 736060 (736060)

Čerpací stanice pohonných hmot.

NORMA vydána dne 1.9.2018

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 736060
: 736060
: 505781
: 1.9.2018
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 736060 (736060):

Tato norma stanovuje kritéria pro umisťování čerpacích stanic (ČS) a hygienická, technická a technologická kritéria pro navrhování nových ČS a pro změny na stávajících ČS. Tato norma platí pro ČS pohonných hmot (PH) a čerpací stanice zkapalněných ropných plynů (LPG) které jsou její součástí nebo se vyskytují v její blízkosti. Tato norma platí pro plnicí stanice H2. Tato norma platí pro plnicí stanice a víceproduktové sdružené stojany pro prodej a výdej stlačeného zemního plynu (CNG), které jsou součástí čerpacích stanic pohonných hmot. Tato norma platí pro dobíjecí stanice elektrických vozidel, které jsou součástí čerpacích stanic pohonných hmot dle 3.1.1. Pro samostatně stojící dobíjecí stanice tato norma neplatí. Tato norma neplatí pro zařízení pro výdej pohonných hmot, která nejsou čerpací stanicí dle zákona č. 311/2006 Sb. o pohonných hmotách