NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 730605-1 (730605)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Požadavky na použití asfaltových pásů.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 730605-1
: 730605
: 94441
: 1.6.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 730605-1 (730605):

Tato norma stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy, vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970, určené pro zabudování do staveb v podmínkách České republiky a platí pro potřeby navrhování a provádění staveb podle zvláštních předpisů . Tato norma nestanoví podmínky při uvádění asfaltových pásů na trh podle ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970