NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 730527 (730527)

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely.

NORMA vydána dne 1.3.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN 730527
: 730527
: 72199
: 1.3.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 730527 (730527):

stanoví hlavní zásady pro projektování a realizaci uzavřených prostorů pro kulturní účely, prostorů ve školách a prostorů pro veřejné účely. Platí pro nově zřizované, rekonstruované nebo adaptované prostory, v nichž kvalita poslechových podmínek či akustická pohoda hraje významnou roli.