NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 657061 (657061)

Asfalty a asfaltová pojiva - Stanovení duktility.

NORMA vydána dne 1.9.2008

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 657061
: 657061
: 81755
: 1.9.2008
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 657061 (657061):

Tato norma určuje metodu stanovení duktility asfaltových pojiv v duktilometru při dané teplotě. Podstatou metody je stanovení délky v cm, na jakou se až do okamžiku přetržení může protáhnout asfalt nalitý do předepsané formy, protahovaný konstantní rychlostí při předepsané teplotě.