NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 570146-3 (570146)

Metody zkoušení ryb, rybích výrobků a rybích konzerv - Část 3: Stanovení hmotnosti obsahu a hmotnostního podílu složek.

NORMA vydána dne 1.1.2018

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 570146-3
: 570146
: 503722
: 1.1.2018
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 570146-3 (570146):

Tato norma specifikuje metodu stanovení hmotnosti obsahu spotřebitelského balení a metodu stanovení hmotnostního podílu složek u rybích konzerv a polokonzerv, rybích marinád, rybích salátů, rybích výrobků v rosolu a obdobných výrobků obsahujících ryby. Metoda je možno také použít pro výrobky obsahující další plody moře