NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 420139:2011/Z1 (420139)

Ocel pro výztuž do betonu - Svařitelná betonářská ocel žebírková a hladká.

NORMA vydána dne 1.11.2016

Česky -
Tištěné (26.40 CZK)

:

: ČSN 420139:2011/Z1
: 420139
: 501100
: Změna
: 1.11.2016
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN