NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 368601 (368601)

Audiovizuální technika - Terminologie digitálního signálu.

NORMA vydána dne 1.9.2003

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN 368601
: 368601
: 67423
: 1.9.2003
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 368601 (368601):

Tato norma obsahuje termíny a definice v českém jazyce a překlady těchto termínů do anglického jazyka. Termíny a definice se vztahují k digitálnímu signálu, jeho tvorbě, zpracování, záznamu a vysílání. Část, která se zabývá vysíláním digitálního signálu se připravuje.