NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 364399 (364399)

Možná bezpečnostní a zdravotní nebezpečí při použití alkalických akumulátorových článků a baterií - Pokyny pro výrobce a uživatele zařízení. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.9.2005

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN 364399
: 364399
: 73817
: 1.9.2005
: 40
: 120 g (0.26 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 364399 (364399):

Tato norma popisuje základní podmínky potřebné pro vznik jednotlivých nebezpečí. To zahrnuje identifikaci a popis možných nebezpečí.souvisejících s použitím a zneužitím nikl kadmiových článků a baterií. Obsahuje také příklady pro návrh zařízení se snížením těchto nebezpečí na minimum. Navíc uvádí některé typické, nikoli všechny příklady nesprávného použití nikl kadmiových článků a baterií, které mohou vyvolat nebezpečí, nebo činností, které je mohou snížit.