NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 360020 (360020)

Sdružené osvětlení.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 360020
: 360020
: 96517
: 1.1.2015
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 360020 (360020):

Tato norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních pracovních prostorů s trvalým pobytem osob. V ostatních případech se doporučuje k ní přihlédnout v přiměřené míře. Používá se společně s ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 0580-1, které obsahují podrobnější ustanovení o obou složkách sdruženého osvětlení