NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 347659-5G (347659)

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5G-2).

NORMA vydána dne 1.7.1997

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN 347659-5G
: 347659
: 21341
: NEPLATNÁ
: 1.7.1997
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN