NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 347616-5F3 (347616)

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 5: Vícežilové a vícepárové halogenové kabely vyhovující HD 405.3 nebo podobné - Oddíl F3: Vícežilové ovládací kabely 500 V stíněné a nestíněné s izolací PVC a s PVC pláštěm.

NORMA vydána dne 1.6.2008

Česky -
Tištěné (108.90 CZK)

:

: ČSN 347616-5F3
: 347616
: 78546
: 1.6.2008
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 347616-5F3 (347616):

F2 Tato norma určuje požadavky a rozměry pro 250 V jedno a vícepárové kabely s PVC izolací a PVC pláštěm pro signální a ovládací účely uvnitř a okolo elektráren a dalších instalacích, které mají stejnou hustotu kabelového zapojení. Odolnost vůči šíření požáru je v souladu s HD 405.3 kategorie C (1,5 litru/metr nekovového obsahu), nebo modifikované zkoušky při 0,5 litru/metr NMV. Maximální průběžná teplota jádra nesmí překročit 70 C. Tato norma zahrnuje následující typy kabelů. - Nepancéřované, nestíněné vícežilové kabely (až do 48 žil včetně). - Nepancéřované celkově stíněné jedno a vícepárové kabely (až do 100 párů včetně). - Pancéřované celkově stíněné jedno a vícepárové kabely (až do 100 párů včetně).