NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 347616-3F1 (347616)

Vícežilové a vícepárové kabely pro nadzemní a podzemní uložení - Část 3: Vícežilové a vícepárové kabely pro použití v zemi - Oddíl F1: Stíněné pancéřované měřicí kabely 300 V s izolací XLPE a s PVC pláštěm.

NORMA vydána dne 1.3.2008

Česky -
Tištěné (56.10 CZK)

:

: ČSN 347616-3F1
: 347616
: 77795
: 1.3.2008
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 347616-3F1 (347616):

F1 Tato norma zahrnuje kabely, které jsou plně ve shodě s HD 627, Část 4, Oddíl F, kapitoly 1, 2, 5 a 6 a určující následující typy kabelu: - Jedno a vícepárové kabely 300 V se společným stíněním a pancéřováním - Vícepárové kabely 300 V s individuálním pancéřováním a společným stíněním Oba typy jsou kabely s XLPE izolací a s PVC pláštěm pro měřicí a ovládací účely.