NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 347614-7H (347614)

Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím Uo/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV - Část 7: Samonosné kabely s izolací a pláštěm z XLPE (svazkové žíly) - Oddíl 7H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 7H). Samonosné kabely s izolací XLPE.

NORMA vydána dne 1.9.2001

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN 347614-7H
: 347614
: 62599
: 1.9.2001
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 347614-7H (347614):

H Norma obsahuje identické znění harmonizačního dokumentu HD 626.7H S1:1996: Kabely pro venkovní vedení distribuční soustavy s jmenovitým napětím U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV. Část 7: Samonosné kabely s izolací a pláštěm z XLPE (svazkové žíly). Oddíl 7H: Svazkové žíly pro venkovní distribuční vedení a přípojku (typ 7H), Samonosné kabely s izolací XLPE