NORMSERVIS s.r.o.

ČSN 347405-ed.2 (347405)

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.11.2010

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (3807.60 CZK)

:

: ČSN 347405-ed.2
: 347405
: 86904
: 1.11.2010
: 668
: 2035 g (4.49 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN 347405-ed.2 (347405):

Tato norma se zabývá distribučními kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně. Obsahuje 4 hlavní části. Část 1 stanovuje všeobecné požadavky na předmětné kabely. Část 9 zahrnuje jednožilové kabely a jednožilové předem sestavené kabely s izolací HEPR. Část 10 pojednává o jednožilových a třížilových kabelech a o jednožilových předem sestavených kabelech s izolací XLPE. Část 11 se zabývá jednožilovými a třížilovými kabely s izolací EPR